Thư cám ơn từ Caritas VN 2018

Home/Fundraising Events/Fundraising 2017/Thư cám ơn từ Caritas VN 2018
Thư cám ơn từ Caritas VN 2018 2018-09-10T19:49:30+00:00

Trong tháng 2 năm 2018 vừa qua, St. Lucas Charity Foundation đã nhận được những thông tin từ Caritas Việt Nam (CVN) gồm có Thư Cám Ơn đã nhận được $40,000 USD và bản copy nhận $40,000 USD qua Vietcombank, cùng báo cáo chi tiết về chi phi giải phẩu, báo cáo chi tiết chương trình Nhịp Tim CVN do Soeur Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Mai gởi từ VN.

Biên nhận chuyển tiền