Donate

Home/Donate
Donate 2019-12-26T15:00:59+00:00

St. Lucas Charity Foundation is a 501(c)(3) charity. Your donation is fully tax-deductible.
Our EIN/Tax ID is 81-3889911
Quý vị có thể đóng góp bằng các thẻ tín dụng phổ thông (Visa. MasterCard …) khi nhấn nút  Donate dưói đây qua hệ thống an toàn của PayPal.
Hay bằng Zelle, Venmo
Zelle/Venno ID: stlucascharity@gmail.com

Check Donation

Quý ân nhân có thể gởi check về cho Hội qua địa chỉ dưới đây
Send us your donation by check or money order to:

St. Lucas Charity Foundation
P.O. Box 20315     as of 9/12/2017
Fountain Valley, CA 92728

Nếu quý vị gởi chi phiếu xin đề trả cho: St. Lucas Charity Foundation
Please send check or money order payable to: St. Lucas Charity Foundation