Báo cáo từ Caritas VN 2018-10-23T19:26:23+00:00

TỔNG QUÁT

Hội Thiện Nguyện St. Lucas Charity Foundation làm việc chặt chẽ với chương trình Nhịp Tim Caritas Việt Nam qua đại diện là Cha Giám Đốc Vincent Vũ Ngọc Đồng và Soeur Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Mai cùng các thiện nguyện viên của Caritas VN và các văn phòng Caritas giáo phận, giáo xứ tại VN.

Qua các văn phòng Caritas giáo phận, giáo xứ địa phương, thân nhân các em nhỏ bị bệnh tim đến xin giúp đỡ. Văn phòng địa phương sẽ thu thập chi tiết về hoàn cảnh gia đình, thu nhập tài chánh và gởi nhu cầu về đại diện của chương trình Nhịp Tim Caritas để xin trợ giúp. Xin vui lòng xem thêm chi tiết nơi đây CHƯƠNG TRÌNH NHỊP TIM CARITAS VIỆT NAM.

Theo định kỳ mỗi 3 tháng, Soeur Têrêsa Nguyễn Hoàng Mai sẽ đúc kết các báo cáo về hoạt động của chương trình Nhịp Tim, trong đó gồm có kế toán chi, thu, các chứng từ phẫu thuật từ bệnh viện, duy trì, theo dõi danh sách các em đang có nhu cầu phẫu thuật hay đã được phẫu thuật.

Xin vào mục lục phía bên tay mặt để có thêm chi tiết cho từng định kỳ báo cáo.