Báo Cáo Năm 2018

Home/Báo cáo từ Caritas VN/Báo Cáo Năm 2018
Báo Cáo Năm 2018 2019-04-03T16:43:56+00:00

Báo Cáo Quý 4 của năm 2018

Nhận được từ Soeur Têrêsa Nguyễn Hoàng Mai vào tháng Giêng năm 2019 gồm có:

  • Báo cáo hoạt động quý 4 và cho toàn năm 2018. Trong năm này, chương trình Nhịp Tim Caritas Việt Nam & Hội St. Lucas Charity Foundation đã đẩy mạnh các hoạt động khảo sát cho các cháu bệnh tim trên 20 tỉnh trong cả nước. đã giúp chi phí khám, phẫu thuật và thuốc điều trị cho 29 bệnh nhi tim [… xem chi tiết…]
  • Danh sách chi tiết các em có bệnh tim [… xem chi tiết …]
  • Báo cáo tài chánh chi phí phẫu thuật [… xem chi tiết …]

Video Lời Cám Ơn

Lời Cám Ơn của Cha Giám Đốc Vincent Vũ Ngọc Đồng và Soeur Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Mai.

Trái Tim Nhân Ái do Caritas VN thực hiện