Home 2020-05-16T17:00:21+00:00

Lướt qua 58 cháu được St. Lucas Charity Foundation giúp đỡ tài chánh để phẫu thuật tim trong năm 2019 qua Chương Trình Nhịp Tim của Caritas Việt Nam.

Phóng sự Nhịp Tim Yêu Thương từ Caritas Việt Nam Website

Thư cám ơn các nhà bảo trợ nhận được từ Sr. Hoàng Mai vào tháng 2 năm 2020

Loading...

CHƯƠNG TRÌNH H2H4 2019 ĐƯỢC BẢO TRỢ BỞI