Home 2020-02-12T09:45:02+00:00

Lướt qua 58 cháu được St. Lucas Charity Foundation giúp đỡ tài chánh để phẫu thuật tim trong năm 2019 qua Chương Trình Nhịp Tim của Caritas Việt Nam.

Loading...