Fundraising Events

Home/Fundraising Events
Fundraising Events 2019-11-27T15:02:37+00:00

 

Hằng năm vào tháng 12, Hội St. Lucas Charity Foundation tổ chức tiệc gây quỹ để giúp các em bị bệnh tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật.

  • Lần đầu tiên được tổ chức là Heart To Heart vào tháng 12 năm 2016
  • Lần thứ nhì là Heart To Heart Kỳ II cũng vào tháng 12 năm 2017.
  • Lần thứ ba là Heart To Heart Kỳ III vào ngày 7 tháng 12 năm 2018.
  • Lần thứ tư là năm nay 2019 Heart To Heart Kỳ IV vào ngày 13 tháng 12 năm 2019.

Để xem chi tiết các hoạt động gây quỹ này, vào mục lục bên tay phải để tìm hiểu.