Sỹ Đan – Diệu Quyên – Julie Trần on Little Saigon TV

Home/Interview/Sỹ Đan – Diệu Quyên – Julie Trần on Little Saigon TV

Sỹ Đan – Diệu Quyên – Julie Trần on Little Saigon TV

Sỹ Đan – Diệu Quyên – Julie Trần on Little Saigon TV

“Ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ hoàn cảnh và thời điểm nào, chúng tôi cũng như các trẻ em với bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam đều cần đến bàn tay và những sự đóng góp của quí vị và các bạn”

StlucasCharity.org

Thank you Julie và LSTV đã giúp cho Chương Trình Heart to Heart 3 của St Lucas Charity có được buổi interview này.

2018-11-21T08:28:55+00:00