58 cháu được phẫu thuật tim trong năm 2019 – Phóng sự do Soeur Hoàng Mai thực hiện.

Home/Thông Tin của năm 2019/58 cháu được phẫu thuật tim trong năm 2019 – Phóng sự do Soeur Hoàng Mai thực hiện.
58 cháu được phẫu thuật tim trong năm 2019 – Phóng sự do Soeur Hoàng Mai thực hiện. 2021-04-23T09:23:04+00:00

Lướt qua 58 cháu được St. Lucas Charity Foundation giúp đỡ tài chánh để phẫu thuật tim trong năm 2019 qua Chương Trình Nhịp Tim của Caritas Việt Nam.

Phóng sự Nhịp Tim Yêu Thương từ Caritas Việt Nam Website